GEMLİK KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında aşağıda aranan niteliklerde 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

1-T.C. Vatandaşı olmak,

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-Askerlik görevini yapmış olmak,

4-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

5-Taksirli suç ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçaklığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6-Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden , öncelikle Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler Uzmanlığı bölümlerinden veyine Üniversitelerin 4 yıllık İktisat , İşletme, Kamu Yönetimive Hukuk Fakültesibölümlerinden mezun olmak,

7-Kamu personeli sınavlarına girmiş puan 3 türünden en az 60 almak,

8-Yabancı dil bilmek, Temel bilgisayar bilgisine (Windows, MC Office programları) iyi derecede sahip olmak,

9-B sınıfı ehliyeti olmak ve iyi derecede araç kullanıyor olmak,

10-İlçemiz sınırlarında ikamet ediyor olmak yada işe alım gerçekleştikten sonra ilçe sınırlarında ikamet etmeyi kabul etmek,

Başvuruların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru mektubu ile birlikte en geç 25.01.2012 saat 16:00 kadar Gemlik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan Olunur.